Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Społeczna Straż Rybacka ( SSRyb) na terenie Powiatu Oleśnica została powołana przez Radę Powiatu Oleśnickiego, Uchwałą nr XVI/115/2000 z dnia 28 lutego 2000 roku, która ustanawia Regulamin Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Oleśnica. Stało się to możliwie dzięki art.12 pkt. 11 ustawy z dnia 5.06.1998r o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr.91 poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 i 1 a ustawy z dnia 18.04.1985r, o rybactwie śródlądowym (tekst jedn. Dz.U. z 199r. Nr. 66 poz. 750) oraz § 2 uchwały nr. XII z 11.10.1999r Rady Powiatu Oleśnickiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Polski Związek Wędkarski Okręg Wrocławski Społecznej Straży Rybackiej na terenie Powiatu Oleśnickiego.
Strażnik SSRyb obowiązany jest, w czasie wykonywania swych czynności nosić oznakę SSRyb oraz na żądanie okazywać legitymację wystawioną przez Starostę. Strażnicy, Społecznej Straży Rybackiej, rekrutują się z członków Polskiego Związku Wędkarskiego, z Kół PZW działających na terenie naszego Powiatu. Są to przede wszystkim doświadczeni wędkarze i dobrzy koledzy, nie karani za czyny związane przede wszystkim z Ustawą o rybołówstwie oraz Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb, którym leży na sercu dobro nas wszystkich wędkarzy.
Strażnik SSRyb podczas wykonywania swych ustawowych czynności korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym, co w świetle przepisów kodeksu karnego (k.k.) z 6 czerwca 1997 oznacza, że:Strażnik SSRyb podczas wykonywania swych ustawowych czynności korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
Podstawowymi ustawami, jakie obowiązują w pracy SSRyb to; USTAWA z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne, USTAWA z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 listopada 2001 r w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia 26 maja 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym, ustawy i przepisy o ochronie przyrody, Statut PZW, Regulamin amatorskiego połowy ryb.
Podstawowymi ustawami, jakie obowiązują w pracy SSRyb to; USTAWA z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne, USTAWA z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 listopada 2001 r w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia 26 maja 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym, ustawy i przepisy o ochronie przyrody, Statut PZW, Regulamin amatorskiego połowy ryb.

INFORMACJA DLA WĘDKARZY

djUWAGA WAŻNY KOMUNIKAT. Aktualności | 2022-08-05 | Publikujący: PZW Okręg we Wrocławiu Wydrukuj Szanowni wędkarze!!! UWAGA WAŻNY KOMUNIKAT. Szanowni wędkarze!!! Ze względu na podejrzenie zatrucia rzeki Odry, do czasu otrzymania oficjalnych wyników badań wody, zwracamy się z apelem o niezabieranie złowionych ryb w celach konsumpcyjnych. Prosimy również o uważne śledzenie naszej strony internetowej. Komunikaty informacyjne będą wysyłane na bieżąco.

+48 666 870 587

ssryb_olesnica@ssrybolesnica.com

Get Adobe Flash player

 LogoSSR3

Legitymowanie a kontrola dokumentów

w świetle Ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 roku

z późniejszymi zmianami, oraz w świetle innych przepisów i ustaw.

      W związku z licznymi zapytaniami na temat uprawnień Społecznej Straży Rybackiej dotyczącymi uprawnień strażników do legitymowania uraz karania mandatami osób wędkujących, kłusujących czy też przebywających nad zbiornikami wodnymi czy ciekami wodnymi innych użytkowników wyjaśniam.

         Z zapisów przywołanej wyżej ustawy jednoznacznie wynika iż;

       Strażnicy SSRyb w trakcie wykonywanych przez nich czynności kontrolnych w celu zapobiegania i zwalczania nielegalnego połowu ryb, raków i minogów w powierzchniowych wodach śródlądowych przyznano uprawnienia, o których mowa w art. 23 pkt. 1-3 oraz pkt 4 lit. b ustawy o rybactwie śródlądowym. Przysługuje im zatem prawo do:

  1.    kontroli dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonujących połowu oraz dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb u osób przetwarzających lub wprowadzających ryby do obrotu;
  2.    kontroli ilości masy i gatunków odłowionych ryb, przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu oraz przedmiotów służących do ich połowu;
  3.     zabezpieczenia porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu w wypadku niemożności ustalenia ich posiadacza;
  4.    żądania wyjaśnień i wykonywania czynności niezbędnych do przeprowadzania kontroli, a w wypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia:
  5. odebrania za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu, z tym że ryby należy przekazać za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa, a przedmioty - zabezpieczyć

     Z przytoczonych przepisów ustawowych, wynika jednoznacznie co i w jakim zakresie mogą wykonywać strażnicy. Przytoczę poniżej publikacje dotyczące tego zagadnienia.

  1. Gazeta Prawna                   wydanie: 14 czerwca 12 (nr 114)

Społeczne straże rybackie nie mają prawa legitymować wędkarzy i wystawiać mandatów

Dane osobowe

          Poza policją i Państwową Strażą Rybacką (PSR) ochroną polskich rzek i jezior zajmują się wolontariusze, czyli społeczna straż rybacka (SSR). Najczęściej to właśnie oni sprawdzają wędkarzy i osoby podejrzane o kłusownictwo. Na ponad 41 tys. akcji w ubiegłym roku zaledwie 4 tys. zostały przeprowadzone wspólnie z policją, a niespełna 3,7 razem z PSR. Społeczników jest w całym kraju prawie 10 tys., zawodowych strażników zaledwie 90.

        Okazuje się, że żądając dowodu osobistego czy innego dokumentu tożsamości, członkowie SSR łamią prawo. Wyszło to na jaw przy okazji pytania zadanego przez Polski Związek Wędkarski generalnemu inspektorowi ochrony danych osobowych. Zarząd stowarzyszenia pytał o zasady przetwarzania danych spisywanych przez strażników osób. Chciał dowiedzieć się, czy można je zapisywać w notatniku osobistym i jak należy takie notatniki zabezpieczać.

         Generalny inspektor nie odpowiedział na te pytania, gdyż doszedł do wniosku, że prawo w ogóle nie przewiduje legitymowania kogokolwiek przez społecznych strażników. Wynika to z ustawy o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 189, poz. 1471).

– Przepisy te nie przewidują dla strażników SSR uprawnienia do legitymowania osób podejrzanych w celu ustalenia ich tożsamości, a tym samym spisywania danych osobowych takich osób – napisał dr Wojciech Wiewiórowski, GIODO.

         Rzeczywiście art. 25 ust. 1 wspomnianej ustawy przewiduje dla społecznych strażników część uprawnień zagwarantowanych dla PSR. Pomija jednak przepis dający im prawo do legitymowania podejrzanych. W praktyce oznacza to, że nie mogą oni żądać pokazania dowodu osobistego nie tylko od wędkarza, który łowi zgodnie z przepisami, lecz nawet od kłusownika złapanego na gorącym uczynku. Jedyne, co mogą zrobić w takiej sytuacji społeczni strażnicy, to powiadomić PSR albo policję i liczyć na to, że do czasu ich przyjazdu podejrzany zwyczajnie nie odejdzie. Nie wolno im bowiem stosować środków przymusu.

– Taka interpretacja z oczywistych względów jest niekorzystna dla osób społecznie dbających o stan polskich wód – komentuje Antoni Kustosz, rzecznik prasowy Zarządu Głównego PZW.

Dodaje, że jeśli miałaby się ona utrzymać, to ustawodawca powinien zmienić prawo.

– Inaczej cieszyć się mogą kłusownicy – podsumowuje nasz rozmówca.

          Społeczni strażnicy nie mają też prawa wystawiać mandatów za wykroczenia. Uprawnienie to przysługuje wyłącznie PSR oraz policji.

Sławomir Wikariak

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  1. Interpelacja nr 6384

do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie uprawnień Społecznej Straży Rybackiej

   Szanowny Panie Ministrze! Zgodnie z ustawą o rybactwie śródlądowym rada powiatu na wniosek starosty może utworzyć Społeczną Straż Rybacką (SSR) lub wyrazić zgodę na jej utworzenie przez zainteresowane organizacje społeczne lub uprawnionych do rybactwa. Warto dodać, iż Społeczna Straż Rybacka jest to instytucja zrzeszająca wędkarzy chętnych chronić nasze wody. Najczęściej to właśnie oni sprawdzają wędkarzy i osoby podejrzane o kłusownictwo.

   Zgodnie z art. 25 ust. 1 społeczni strażnicy rybacy posiadają tylko część uprawnień zagwarantowanych dla Państwowej Straży Rybackiej. Jak informuje gazeta, ustawa pomija jednak prawo do legitymowania podejrzanych. Podkreśla, iż w praktyce oznacza to, iż nie mogą oni żądać pokazania dowodu osobistego nie tylko od wędkarza, który łowi zgodnie z przepisami, lecz nawet od kłusownika złapanego na gorącym uczynku. Ponadto, jak informuje rzecznik prasowy Zarządu Głównego PZW, taki stan przepisów jest niekorzystny dla osób społecznie dbających o stan polskich wód.

   W związku z zaistniałą sytuacją zwracam się do Pana Ministra z pytaniem: Czy ministerstwo zamiera poszerzyć zakres uprawnień Społecznej Straży Rybackiej?

   Z poważaniem

   Poseł Maciej Orzechowski

Warszawa, dnia 27 czerwca 2012 r.

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - z upoważnienia ministra -na interpelację nr 6384

w sprawie uprawnień Społecznej Straży Rybackiej

 

   Pani Marszałek! Na podstawie art. 193 ust. 2 regulaminu Sejmu przedkładam Pani Marszałek odpowiedź na interpelację pana Macieja Orzechowskiego, posła na Sejm RP, oraz grupy posłów z Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska przekazaną przy piśmie z dnia 10 lipca 2012 r., znak: SPS-023-6384/12, w sprawie uprawnień Społecznej Straży Rybackiej.

   Chciałbym wyjaśnić, iż zakres uprawnień nadanych Społecznej Straży Rybackiej (SSR) wynika ze społecznego charakteru tej straży oraz z celu, dla jakiego ją powołano. Podstawowym zadaniem SSR, zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 Nr 189, poz. 1471, z późn. zm.), jest współdziałanie z Państwową Strażą Rybacką w zakresie kontroli przestrzegania ustawy oraz przepisów wydanych na jej podstawie.

   Działalność straży rybackich jest ważnym elementem systemu ochrony zasobów ryb. Prawna możliwość powołania SSR przez podmioty uprawnione do rybactwa, organizacje społeczne lub radę powiatu przyczyniła się do poprawy ochrony ichtiofauny bez konieczności wydatkowania środków finansowych z budżetu państwa. Zasadniczą sprawą jest także, aby czynności kontrolne realizowane przez strażników działających społecznie w ramach SSR wykonywane były właściwie i nie powodowały zadrażnień czy napięć społecznych. Dlatego też działania SSR przeprowadzane są w warunkach ścisłej współpracy z Państwową Strażą Rybacką, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie zakresu i warunków współpracy Państwowej Straży Rybackiej ze Społeczną Strażą Rybacką (Dz. U. Nr 5, poz. 55). Zakłada się wspólne organizowanie i przeprowadzanie kontroli przez Państwową oraz Społeczną Straż Rybacką, jak również wymianę informacji o prowadzonych oddzielnie działaniach oraz o przypadkach naruszania lub podjęcia uzasadnionego podejrzenia o naruszeniu przepisów o rybactwie śródlądowym, a także wspólne organizowanie, przynajmniej raz w roku, szkoleń i ćwiczeń. Ze względu na różnorodność sposobów działania Społecznych Straży Rybackich szczegółowe warunki współpracy z Państwową Strażą Rybacką ustalane są w planie współpracy sporządzanym przez komendantów obu straży. Plan taki określa szczegółowy sposób realizacji wspólnych zadań, w tym wzajemne korzystanie ze środków łączności i transportu, ilość wspólnych działań i liczbę osób w nich uczestniczących oraz zasady zabezpieczania odebranych lub porzuconych ryb, raków i minogów oraz przedmiotów służących do ich połowu. Mając powyższe na względzie, strażnikom SSR w trakcie wykonywanych przez nich czynności kontrolnych w celu zapobiegania i zwalczania nielegalnego połowu ryb, raków i minogów w powierzchniowych wodach śródlądowych przyznano uprawnienia, o których mowa w art. 23 pkt. 1-3 oraz pkt 4 lit. b ustawy o rybactwie śródlądowym. Przysługuje im zatem prawo do:

   1) kontroli dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonujących połowu oraz dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb u osób przetwarzających lub wprowadzających ryby do obrotu;

b) odebrania za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu, z tym że ryby należy przekazać za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa, a przedmioty - zabezpieczyć.

   2) kontroli ilości masy i gatunków odłowionych ryb, przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu oraz przedmiotów służących do ich połowu;

   3) zabezpieczenia porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu w wypadku niemożności ustalenia ich posiadacza;

   4) żądania wyjaśnień i wykonywania czynności niezbędnych do przeprowadzania kontroli, a w wypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia:

   Niemniej istotną kwestią dla zgodnego z prawem wykonywania zadań przez SSR jest nadzór specjalistyczny, który sprawuje wojewoda poprzez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej. Nadzór ten obejmuje legalność i skuteczność działań SSR i jest wykonywany na podstawie rozporządzenia ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie zasad sprawowania nadzoru specjalistycznego nad Społeczną Strażą Rybacką oraz ramowego regulaminu tej straży (Dz. U. Nr 49, poz. 489). Przepisy te zawierają dodatkowe wytyczne odnośnie sposobu wykonywania przez strażników SSR czynności kontrolnych i sporządzania z nich informacji, w tym ich zakresu, w postaci dokumentów takich jak: zbiorcze sprawozdanie, notatka czy pokwitowanie. Przepis zawarty w § 14 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia daje podstawę do zamieszczenia w notatce danych osobowych, które strażnik SSR może uzyskać z dokumentów uprawniających do połowu ryb w trakcie ich kontroli (art. 23 pkt 1 ustawy o rybactwie śródlądowym) lub z przekazanych wyjaśnień od osoby kontrolowanej w wypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez tę osobę przestępstwa lub wykroczenia (art. 23 pkt 4 ustawy o rybactwie śródlądowym).

   Natomiast w przypadku zaistnienia problemu w trakcie wykonywania kontroli przez strażników SSR, zgodnie ze stosowaną praktyką, o sprawie informowane są uprawnione służby, Państwowa Straż Rybacka, ewentualnie Policja.

   Dodam, iż w takich sytuacjach pomocna może być także funkcjonująca od wielu lat w Kodeksie postępowania karnego oraz Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia instytucja ujęcia - jako forma zatrzymania. Przepisy niniejsze przewidują, że każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa bądź wykroczenia lub w pościgu podjętym bezpośrednio po jego popełnieniu, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej tożsamości, przy czym osobę ujętą należy niezwłocznie oddać w ręce Policji.

   W kontekście powyższych wyjaśnień należy stwierdzić, iż strażnicy SSR mają możliwość przeprowadzania interwencji, przy czym obecny zakres uprawnień, obowiązujący od początku istnienia SSR, pozwala skutecznie kontrolować osoby dokonujące połowów. Świadczy o tym efektywność działań tych straży, co potwierdzają wyniki wielu SSR zamieszczane na stronach internetowych. Niezwykle ważną kwestią jest również fakt, iż dotychczasowe rozwiązania sprawdziły się pod względem zachowania bezpieczeństwa kontrolowanych i kontrolujących, bowiem istniejący zakres uprawnień nie powoduje zagrożeń w trakcie wykonywania przez strażników SSR czynności kontrolnych oraz nie przyczynia się do zgłaszania wielu skarg na przeprowadzanie tych czynności. Nie wydaje się zatem zasadne wprowadzanie zmian w zakresie uprawnień przysługujących SSR.

   Pragnę jednocześnie poinformować, iż aktualnie planowane jest przeprowadzenie głębszych reform obejmujących polski system kontroli na wodach morskich i śródlądowych. Rozważane są możliwości stworzenia jednej inspekcji kontrolnej skupiającej kompetencje Państwowej Straży Rybackiej oraz okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego. Zatem kwestia uprawnień SSR będzie mogła być przeanalizowana również w ramach opracowywania założeń dla nowych rozwiązań kontrolnych.

                                                                                                                                                                      Z poważaniem

                                                                                                                                                                      Sekretarz stanu

                                                                                                                                                                     Kazimierz Plocke

                                                                                                                                                            Warszawa, dnia 19 lipca 2012

       Sądzę, iż przytoczone powyżej stanowisko Kancelarii Sejmu RP jednoznacznie wyjaśnia problem legitymowania oraz kontroli dokumentów.

Komendant Powiatowy SSRyb pow. oleśnickiego

Józef Karczmarczuk