Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Społeczna Straż Rybacka ( SSRyb) na terenie Powiatu Oleśnica została powołana przez Radę Powiatu Oleśnickiego, Uchwałą nr XVI/115/2000 z dnia 28 lutego 2000 roku, która ustanawia Regulamin Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Oleśnica. Stało się to możliwie dzięki art.12 pkt. 11 ustawy z dnia 5.06.1998r o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr.91 poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 i 1 a ustawy z dnia 18.04.1985r, o rybactwie śródlądowym (tekst jedn. Dz.U. z 199r. Nr. 66 poz. 750) oraz § 2 uchwały nr. XII z 11.10.1999r Rady Powiatu Oleśnickiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Polski Związek Wędkarski Okręg Wrocławski Społecznej Straży Rybackiej na terenie Powiatu Oleśnickiego.
Strażnik SSRyb obowiązany jest, w czasie wykonywania swych czynności nosić oznakę SSRyb oraz na żądanie okazywać legitymację wystawioną przez Starostę. Strażnicy, Społecznej Straży Rybackiej, rekrutują się z członków Polskiego Związku Wędkarskiego, z Kół PZW działających na terenie naszego Powiatu. Są to przede wszystkim doświadczeni wędkarze i dobrzy koledzy, nie karani za czyny związane przede wszystkim z Ustawą o rybołówstwie oraz Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb, którym leży na sercu dobro nas wszystkich wędkarzy.
Strażnik SSRyb podczas wykonywania swych ustawowych czynności korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym, co w świetle przepisów kodeksu karnego (k.k.) z 6 czerwca 1997 oznacza, że:Strażnik SSRyb podczas wykonywania swych ustawowych czynności korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
Podstawowymi ustawami, jakie obowiązują w pracy SSRyb to; USTAWA z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne, USTAWA z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 listopada 2001 r w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia 26 maja 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym, ustawy i przepisy o ochronie przyrody, Statut PZW, Regulamin amatorskiego połowy ryb.
Podstawowymi ustawami, jakie obowiązują w pracy SSRyb to; USTAWA z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne, USTAWA z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 listopada 2001 r w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia 26 maja 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym, ustawy i przepisy o ochronie przyrody, Statut PZW, Regulamin amatorskiego połowy ryb.

INFORMACJA DLA WĘDKARZY

djOd dnia 1 sierpnia 2020 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Nowe regulacje wprowadzają wiele zmian w dotychczasowych przepisach. Jedną z istotnych zmian jest brak konieczności rejestracji jednostek o długości nieprzekraczającej 7,5 m, przeznaczonych do połowu amatorskiego ryb.

+48 666 870 587

ssryb_olesnica@ssrybolesnica.com

Get Adobe Flash player
RSS
Wstecz
20190629_165711
20190629_165711
Szczegóły Pobierz obraz
20190630_074618
20190630_074618
Szczegóły Pobierz obraz
20190630_074628
20190630_074628
Szczegóły Pobierz obraz
20190630_074637
20190630_074637
Szczegóły Pobierz obraz
20190630_074648
20190630_074648
Szczegóły Pobierz obraz
20190630_074707
20190630_074707
Szczegóły Pobierz obraz
20190630_074711
20190630_074711
Szczegóły Pobierz obraz
20190630_074745
20190630_074745
Szczegóły Pobierz obraz
20190630_074801
20190630_074801
Szczegóły Pobierz obraz
20190630_074809
20190630_074809
Szczegóły Pobierz obraz
20190630_074842
20190630_074842
Szczegóły Pobierz obraz
20190630_074854
20190630_074854
Szczegóły Pobierz obraz
20190630_074915
20190630_074915
Szczegóły Pobierz obraz
20190630_074936
20190630_074936
Szczegóły Pobierz obraz
20190630_074959
20190630_074959
Szczegóły Pobierz obraz
20190630_075009
20190630_075009
Szczegóły Pobierz obraz
20190630_075020
20190630_075020
Szczegóły Pobierz obraz
20190630_075025
20190630_075025
Szczegóły Pobierz obraz
20190630_075045
20190630_075045
Szczegóły Pobierz obraz
20190630_075100
20190630_075100
Szczegóły Pobierz obraz
20190630_075134
20190630_075134
Szczegóły Pobierz obraz
20190630_075148
20190630_075148
Szczegóły Pobierz obraz
20190630_075152
20190630_075152
Szczegóły Pobierz obraz
 
 
Powered by Phoca Gallery