Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Społeczna Straż Rybacka ( SSRyb) na terenie Powiatu Oleśnica została powołana przez Radę Powiatu Oleśnickiego, Uchwałą nr XVI/115/2000 z dnia 28 lutego 2000 roku, która ustanawia Regulamin Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Oleśnica. Stało się to możliwie dzięki art.12 pkt. 11 ustawy z dnia 5.06.1998r o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr.91 poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 i 1 a ustawy z dnia 18.04.1985r, o rybactwie śródlądowym (tekst jedn. Dz.U. z 199r. Nr. 66 poz. 750) oraz § 2 uchwały nr. XII z 11.10.1999r Rady Powiatu Oleśnickiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Polski Związek Wędkarski Okręg Wrocławski Społecznej Straży Rybackiej na terenie Powiatu Oleśnickiego.
Strażnik SSRyb obowiązany jest, w czasie wykonywania swych czynności nosić oznakę SSRyb oraz na żądanie okazywać legitymację wystawioną przez Starostę. Strażnicy, Społecznej Straży Rybackiej, rekrutują się z członków Polskiego Związku Wędkarskiego, z Kół PZW działających na terenie naszego Powiatu. Są to przede wszystkim doświadczeni wędkarze i dobrzy koledzy, nie karani za czyny związane przede wszystkim z Ustawą o rybołówstwie oraz Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb, którym leży na sercu dobro nas wszystkich wędkarzy.
Strażnik SSRyb podczas wykonywania swych ustawowych czynności korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym, co w świetle przepisów kodeksu karnego (k.k.) z 6 czerwca 1997 oznacza, że:Strażnik SSRyb podczas wykonywania swych ustawowych czynności korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
Podstawowymi ustawami, jakie obowiązują w pracy SSRyb to; USTAWA z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne, USTAWA z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 listopada 2001 r w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia 26 maja 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym, ustawy i przepisy o ochronie przyrody, Statut PZW, Regulamin amatorskiego połowy ryb.
Podstawowymi ustawami, jakie obowiązują w pracy SSRyb to; USTAWA z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne, USTAWA z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 listopada 2001 r w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia 26 maja 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym, ustawy i przepisy o ochronie przyrody, Statut PZW, Regulamin amatorskiego połowy ryb.

INFORMACJA DLA WĘDKARZY

djOd dnia 1 sierpnia 2020 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Nowe regulacje wprowadzają wiele zmian w dotychczasowych przepisach. Jedną z istotnych zmian jest brak konieczności rejestracji jednostek o długości nieprzekraczającej 7,5 m, przeznaczonych do połowu amatorskiego ryb.

+48 666 870 587

ssryb_olesnica@ssrybolesnica.com

Get Adobe Flash player
RSS
Wstecz
zawody integracyjne 2018 139
zawody integracyjne 2018 139
Szczegóły Pobierz obraz
zawody integracyjne 2018 140
zawody integracyjne 2018 140
Szczegóły Pobierz obraz
zawody integracyjne 2018 141
zawody integracyjne 2018 141
Szczegóły Pobierz obraz
zawody integracyjne 2018 142
zawody integracyjne 2018 142
Szczegóły Pobierz obraz
zawody integracyjne 2018 143
zawody integracyjne 2018 143
Szczegóły Pobierz obraz
zawody integracyjne 2018 144
zawody integracyjne 2018 144
Szczegóły Pobierz obraz
zawody integracyjne 2018 145
zawody integracyjne 2018 145
Szczegóły Pobierz obraz
zawody integracyjne 2018 146
zawody integracyjne 2018 146
Szczegóły Pobierz obraz
zawody integracyjne 2018 147
zawody integracyjne 2018 147
Szczegóły Pobierz obraz
zawody integracyjne 2018 148
zawody integracyjne 2018 148
Szczegóły Pobierz obraz
zawody integracyjne 2018 149
zawody integracyjne 2018 149
Szczegóły Pobierz obraz
zawody integracyjne 2018 150
zawody integracyjne 2018 150
Szczegóły Pobierz obraz
zawody integracyjne 2018 151
zawody integracyjne 2018 151
Szczegóły Pobierz obraz
zawody integracyjne 2018 152
zawody integracyjne 2018 152
Szczegóły Pobierz obraz
zawody integracyjne 2018 153
zawody integracyjne 2018 153
Szczegóły Pobierz obraz
zawody integracyjne 2018 154
zawody integracyjne 2018 154
Szczegóły Pobierz obraz
zawody integracyjne 2018 155
zawody integracyjne 2018 155
Szczegóły Pobierz obraz
zawody integracyjne 2018 156
zawody integracyjne 2018 156
Szczegóły Pobierz obraz
zawody integracyjne 2018 157
zawody integracyjne 2018 157
Szczegóły Pobierz obraz
zawody integracyjne 2018 158
zawody integracyjne 2018 158
Szczegóły Pobierz obraz
zawody integracyjne 2018 159
zawody integracyjne 2018 159
Szczegóły Pobierz obraz
zawody integracyjne 2018 160
zawody integracyjne 2018 160
Szczegóły Pobierz obraz
 
 
Powered by Phoca Gallery