Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Społeczna Straż Rybacka ( SSRyb) na terenie Powiatu Oleśnica została powołana przez Radę Powiatu Oleśnickiego, Uchwałą nr XVI/115/2000 z dnia 28 lutego 2000 roku, która ustanawia Regulamin Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Oleśnica. Stało się to możliwie dzięki art.12 pkt. 11 ustawy z dnia 5.06.1998r o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr.91 poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 i 1 a ustawy z dnia 18.04.1985r, o rybactwie śródlądowym (tekst jedn. Dz.U. z 199r. Nr. 66 poz. 750) oraz § 2 uchwały nr. XII z 11.10.1999r Rady Powiatu Oleśnickiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Polski Związek Wędkarski Okręg Wrocławski Społecznej Straży Rybackiej na terenie Powiatu Oleśnickiego.
Strażnik SSRyb obowiązany jest, w czasie wykonywania swych czynności nosić oznakę SSRyb oraz na żądanie okazywać legitymację wystawioną przez Starostę. Strażnicy, Społecznej Straży Rybackiej, rekrutują się z członków Polskiego Związku Wędkarskiego, z Kół PZW działających na terenie naszego Powiatu. Są to przede wszystkim doświadczeni wędkarze i dobrzy koledzy, nie karani za czyny związane przede wszystkim z Ustawą o rybołówstwie oraz Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb, którym leży na sercu dobro nas wszystkich wędkarzy.
Strażnik SSRyb podczas wykonywania swych ustawowych czynności korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym, co w świetle przepisów kodeksu karnego (k.k.) z 6 czerwca 1997 oznacza, że:Strażnik SSRyb podczas wykonywania swych ustawowych czynności korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
Podstawowymi ustawami, jakie obowiązują w pracy SSRyb to; USTAWA z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne, USTAWA z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 listopada 2001 r w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia 26 maja 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym, ustawy i przepisy o ochronie przyrody, Statut PZW, Regulamin amatorskiego połowy ryb.
Podstawowymi ustawami, jakie obowiązują w pracy SSRyb to; USTAWA z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne, USTAWA z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 listopada 2001 r w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia 26 maja 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym, ustawy i przepisy o ochronie przyrody, Statut PZW, Regulamin amatorskiego połowy ryb.

INFORMACJA DLA WĘDKARZY

djU W A G A !!! Karty wędkarskie i karty łowiectwa podwodnego wydane przez wojewodów w okresie od dnia 1 lutego 1997 r. do dnia 31 grudnia 1998 r. oraz karty wędkarskie wydane przez starostów od dnia 1 stycznia 1999 r. zachowują swoją ważność.

+48 666 870 587

ssryb_olesnica@ssrybolesnica.com

Get Adobe Flash player
RSS
Wstecz
zawody integracyjne 2018 1
zawody integracyjne 2018 1
Szczegóły Pobierz obraz
zawody integracyjne 2018 2
zawody integracyjne 2018 2
Szczegóły Pobierz obraz
zawody integracyjne 2018 3
zawody integracyjne 2018 3
Szczegóły Pobierz obraz
zawody integracyjne 2018 4
zawody integracyjne 2018 4
Szczegóły Pobierz obraz
zawody integracyjne 2018 5
zawody integracyjne 2018 5
Szczegóły Pobierz obraz
zawody integracyjne 2018 6
zawody integracyjne 2018 6
Szczegóły Pobierz obraz
zawody integracyjne 2018 7
zawody integracyjne 2018 7
Szczegóły Pobierz obraz
zawody integracyjne 2018 8
zawody integracyjne 2018 8
Szczegóły Pobierz obraz
zawody integracyjne 2018 9
zawody integracyjne 2018 9
Szczegóły Pobierz obraz
zawody integracyjne 2018 10
zawody integracyjne 2018 10
Szczegóły Pobierz obraz
zawody integracyjne 2018 11
zawody integracyjne 2018 11
Szczegóły Pobierz obraz
zawody integracyjne 2018 12
zawody integracyjne 2018 12
Szczegóły Pobierz obraz
zawody integracyjne 2018 13
zawody integracyjne 2018 13
Szczegóły Pobierz obraz
zawody integracyjne 2018 14
zawody integracyjne 2018 14
Szczegóły Pobierz obraz
zawody integracyjne 2018 15
zawody integracyjne 2018 15
Szczegóły Pobierz obraz
zawody integracyjne 2018 16
zawody integracyjne 2018 16
Szczegóły Pobierz obraz
zawody integracyjne 2018 17
zawody integracyjne 2018 17
Szczegóły Pobierz obraz
zawody integracyjne 2018 18
zawody integracyjne 2018 18
Szczegóły Pobierz obraz
zawody integracyjne 2018 19
zawody integracyjne 2018 19
Szczegóły Pobierz obraz
zawody integracyjne 2018 20
zawody integracyjne 2018 20
Szczegóły Pobierz obraz
zawody integracyjne 2018 21
zawody integracyjne 2018 21
Szczegóły Pobierz obraz
zawody integracyjne 2018 22
zawody integracyjne 2018 22
Szczegóły Pobierz obraz
zawody integracyjne 2018 23
zawody integracyjne 2018 23
Szczegóły Pobierz obraz
 
 
Powered by Phoca Gallery