Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Społeczna Straż Rybacka ( SSRyb) na terenie Powiatu Oleśnica została powołana przez Radę Powiatu Oleśnickiego, Uchwałą nr XVI/115/2000 z dnia 28 lutego 2000 roku, która ustanawia Regulamin Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Oleśnica. Stało się to możliwie dzięki art.12 pkt. 11 ustawy z dnia 5.06.1998r o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr.91 poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 i 1 a ustawy z dnia 18.04.1985r, o rybactwie śródlądowym (tekst jedn. Dz.U. z 199r. Nr. 66 poz. 750) oraz § 2 uchwały nr. XII z 11.10.1999r Rady Powiatu Oleśnickiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Polski Związek Wędkarski Okręg Wrocławski Społecznej Straży Rybackiej na terenie Powiatu Oleśnickiego.
Strażnik SSRyb obowiązany jest, w czasie wykonywania swych czynności nosić oznakę SSRyb oraz na żądanie okazywać legitymację wystawioną przez Starostę. Strażnicy, Społecznej Straży Rybackiej, rekrutują się z członków Polskiego Związku Wędkarskiego, z Kół PZW działających na terenie naszego Powiatu. Są to przede wszystkim doświadczeni wędkarze i dobrzy koledzy, nie karani za czyny związane przede wszystkim z Ustawą o rybołówstwie oraz Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb, którym leży na sercu dobro nas wszystkich wędkarzy.
Strażnik SSRyb podczas wykonywania swych ustawowych czynności korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym, co w świetle przepisów kodeksu karnego (k.k.) z 6 czerwca 1997 oznacza, że:Strażnik SSRyb podczas wykonywania swych ustawowych czynności korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
Podstawowymi ustawami, jakie obowiązują w pracy SSRyb to; USTAWA z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne, USTAWA z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 listopada 2001 r w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia 26 maja 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym, ustawy i przepisy o ochronie przyrody, Statut PZW, Regulamin amatorskiego połowy ryb.
Podstawowymi ustawami, jakie obowiązują w pracy SSRyb to; USTAWA z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne, USTAWA z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 listopada 2001 r w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia 26 maja 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym, ustawy i przepisy o ochronie przyrody, Statut PZW, Regulamin amatorskiego połowy ryb.

INFORMACJA DLA WĘDKARZY

djZgodnie z zezwoleniem (strona 10) wędkowanie z jednostek pływających na zbiornikach zaporowych odbywać się może od 1-06-20 r. (pon.). Zgodnie z przepisami okres ochronny ulega skróceniu o dzień jeśli pierwszy lub ostatni jego dzień jest dniem ustawowo wolnym od pracy (nie dotyczy węgorza i jesiotra ostronosego), oznacza to, że od 31. maja można poławiać sandacza oraz suma na zbiornikach zaporowych wyłącznie z brzegu. PZW Okręg we Wrocławiu

+48 666 870 587

ssryb_olesnica@ssrybolesnica.com

Get Adobe Flash player

LogoSSR3

 

Ochrona wód jest jednym ze statutowych zakresów działania PZW

(Statut PZW - rozdział II Cele Związku i sposoby ich realizacji - § 6)

 

   Jeżeli jesteś świadkiem wandalizmu nad wodą, zatrucia bądź innego zanieczyszczenia wody, kłusownictwa, wędkowania niezgodnego z regulaminem, niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania wód powierzchniowych, zgłoś ten przypadek, kontaktując się telefonicznie z Komendantami Społecznej Straży Rybackiej w:

    1.   Powiat Grodzki: tel. 50-18-44-273, 50-01-17-498
    2.   Powiat Góra: tel. 722-232-822
    3.   Powiat Oleśnica: tel. 66-68-70-587 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    4.   Powiat Oława: tel. 60-03-78-240
    5.   Powiat Strzelin: tel. 50-97-08-486
    6.   Powiat Środa Śl:tel. 50-11-06-757
    7.   Powiat Wołów: tel. 609-346-677
    8.   Powiat Trzebnica: tel. 661 042 587
    9.   Powiat Ziemski: tel. 60-55-78-067
    10. Powiat Milicki: tel. 60-62-17-232
 • lub służby Wojewody wrocławskiego oraz ZO PZW we Wrocławiu;
    1. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej: tel. 71- 340-66-31
    2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska: tel. 71-372-13-05
    3. Mariusz Mazur - komendant - SOW PZW 601 342 330 (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) 
    4. Kazimierz Woźnica - strażnik SOW PZW 505 069 944  (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

 

KOLEDZY !!!

POMÓŻCIE NAM I RAZEM CHROŃMY NASZE WODY